Коя беше Раав?

  • Една проституираща жена- нейната история е записана в Библията.
  • Тя не беше религиозна или уважавана.
  • Тя вярваше в истинския Господ, който говореше на хората.
  • Тя се остави, Господ да я избави от една безизходна ситуация и започна един нов живот.

За Бог ти си скъпоценна, затова той желае да ти помогне винаги когато имаш нужда. Господ дава решаващата помощ за един нов живот на всеки, който вярва и поверява живота си на неговия син Исус Христос.

Исус казва: „Елате при Мен всички, които се трудите и сте обременени, и Аз ще ви успокоя.”
(Библията, Матей 11,28)