Какво предлагаме?

  • Съветване-лично или по телефона
  • Курсове за изучаване на немски
  • Християнска литература
  • Молитва
  • помощ за „излизане“