Кои сме ние?

  • Християни от Мюнхен.
  • Ние не рекламираме за определена цьрква, а се опитваме да помогнем, така че хората отново да бъдат в синхрон с Господ и своя живот.
  • Библията, чрез която Господ говори на нас, хората, е основа на нашия живот.
  • Ние работим заедно повече от 30 години като група „Надеждата на Раав“.